SENSORIAL VINCOM NGUYỄN CHÍ THANH - HÀ NỘI

SENSORIAL VINCOM NGUYEN CHI THANH – HANOI 

 

Booth L3-04D floor 3, TTTM Vincom Nguyen Chi Thanh - 54A Nguyen Chi Thanh St., Dong Da District, Hanoi

Hotline: (+84) 913 791 949

Email: vincomnct@sensorial.com.vn

 

0913152979